161812511_212756183970477_4412818517715587872_n
Vi ønsker å bistå alle som vil ta grunnutdanning som helsefagarbeider, og/eller ta videreutdanning.

Campus Nord

Campus Nord har en lærerstab som innehar stor og bred kompetanse. Våre lærere har sykepleierutdanning som grunnballast, og våre lærere er ute i praksisfeltet, slik at vi hele tiden er oppdatert på hva som skjer. 

Campus Nord arrangerer teorikurs for å bli helsefagarbeider,og foreleser også innenfor:

• Kognitiv terapi • Legemiddelhåndtering • Smittevern • Voldsreduserende tiltak • Førstehjelp • Sistehjelp • Helsefagarbeider • Nasjonale fag  • Medikamentlære • Ernæring • Velferdsteknologi  • Ambulansearbeider

         Vi selger også hjertestartere, og avholder førstehjelpskurs.

Campus nord  

En ledende arrangør av tilbud innenfor undervisning av helserelaterte fag.
ERFARNE LÆRERE

Campus nord har en lærerstab som innhar stor og bred kompentase med sykerpleierutdanning som grunnbalast. 

LYDKLASSER

Undervisning via lyd/bilde. En direkte overføring av undervisning til flere plasser/klasserom samtidig. Gir mulighet for å ta studie hvor en måtte ønske. 

KLASSEROM

Student og lærer møtes fysisk å har undervisning i klasserom. 

hybrid undervisning

Kurs via klasserom, og andre feks hjemme. Fleksible løsninger av studiet.

SMITTEVERN

Kurset gir deg kjent med teorier og regelverk om smittevern og hvordan du kan innarbeide gode og praktiske rutiner for din arbeidplass.


Kurset foregår i virtuelt klasserom. Der kan du følge undervisning uavhengig hvor du er. 

Klikk for mere informasjon.
kompletterende kurs for helsepersonell med utdanning utenfor eøs området 


Et utfyllende kurs for helsepersonell med utdanning utenfor EØS/EU. 


Kursene er godkjent av helsedirektoratet.


Klikk for mere informasjon.
fagbrev / helsefagarbeider

  • 140t med undervisning
  • 6 innleveringsoppgaver
  • 1 prøveeksamen 
  • Legemiddelhåndtering
  • Førstehjelp
  • Gjøre deg klar til tverrfaglig teorieksamen
All undervisning tas opp, og gjøres tilgjengelig for alle studenter. 
Studiet kan fint kombineres med jobb.
Klikk for mere informasjon.